Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span>
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Liga FUTSALU 2010/2011 - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Gmina - ZAGNAŃSK - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Liga FUTSALU 2010/2011

 

Liga FUTSALU 2010/2011
 


| Regulamin | Aktualności | Wyniki i tabele | Terminarz | Galeria | Pliki do pobrania


REGULAMIN
ZAGNAŃSKIEJ  LIGI  FUTSALOWEJ

Zagnańsk -  sezon 2010-2011

I. Postanowienia ogólne

Celem rozgrywek Zagnańskiem Ligi Futsalowej jest popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Zagnańsk, jako formy aktywnego wypoczynku po pracy. Rozgrywki organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Mecze Zagnańskiej Ligi Futsalowej będą odbywać się w hali GOKSiR-u w Zagnańsku w terminach wyznaczonych przez organizatora.

Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach   I i II Ligi Futsalu

1. W rozgrywkach I i II ligi mogą uczestniczyć zawodnicy amatorzy:

a) którzy ukończyli 16 rok życia (zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są  do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach Halowej Ligi ),

b) nie uczestniczyli w rozgrywkach I, II ligi w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011, których  organizatorem był PZPN, ŚZPN lub inny Związek Piłki Nożnej;

c) warunkowo dopuszcza się do udziału w rozgrywkach Ligi Halowej max. 5 zawodników zrzeszonych, w klubach ŚZPN w Kielcach (dwóch - III ligowców i trzech z niższych lig, lub cała piątka poniżej III ligi),

d)  dwóch zawodników z kadry może być z poza Gminy Zagnańsk. Mogą to być zawodnicy zrzeszeni ale w klubach ŚZPN poniżej II ligi. Drużyna mająca więcej niż dwóch zawodników z poza gminy jest uznawana jako drużyna spoza gminy i podlega większemu wpisowemu,

e) dopuszcza się do  ligi drużyny z poza gminy Zagnańsk,

f)  na boisku występuje 4 zawodników zrzeszonych,

g) juniorzy starsi rocznik 1992 i 1993 grający (w rozgrywkach juniorskich uznawani są jako niezrzeszeni oraz juniorzy młodsi rocznik 1994 i 1995),

h) zawodnikiem zrzeszonym jest zawodnik biorący udział w rozgrywkach: B-klasy,  A - klasy, Ligi Okręgowej, IV Ligi, III Ligi, Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011,

i)  do protokołu meczowego wpisujemy max. 12 zawodników.

2. Warunkiem uczestnictwa w ZLF jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników podpisanej przez lekarza lub podpisaniu oświadczenia uczestnictwa. Na liście można wpisać maksymalnie 15 zawodników.

3. W meczach ZLF mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru).Lista zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia i podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach. Zdolność zawodników do gry musi być potwierdzona przez lekarza lub oświadczenie.

4. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział  w rozgrywkach Halowej Ligi  bez względu czy jest to I, II. Jeżeli zawodnik figuruje na kilku listach zbiorczych to uznaje się go za uprawnionego do gry w tym zespole, w którym rozegrał pierwsze spotkanie.

5. Drużyny przystępujące do gry muszą posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry w hali.

6. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).

7. Lista zawodników powinna być przekazana organizatorowi na 3 dni przed rozgrywkami. Dopisywać zawodników można do 2 kolejki  rozgrywek. Później zawodników nie można dopisywać.

8. Obowiązuje wpisowe: 300 złotych dla drużyn spoza gminy i 100 złotych dla drużyn z gminy Zagnańsk. Płatne przed rozpoczęciem  rozgrywek.

III. Najważniejsze przepisy gry w lidze halowej

W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry PZPN w piłkę nożną oraz z uwagi na specyfikę gry w hali  postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Zawody rozgrywane będą w hali na boisku do piłki ręcznej piłką futsalową dostarczoną przez organizatora.
 2. Bramki o wymiarach 3m x 2m.
 3. Mecze w I i II lidze trwają 2x15 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska.  Rozgrzewka przedmeczowa odbywa się na korytarzu bez użycia piłki.
 4. W jednym meczu  w danej drużynie może występować max. 12 zawodników. 
 5. W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz.
 6. Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze i potrzebnych do rozpoczęcia gry  - trzech w tym bramkarz.
 7. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna  wymiana zawodników w jednym meczu ( zmiany hokejowe ).
 8. Po wyjściu piłki na aut (poza bandę) następuje wznowienie gry nogą z parkietu w miejscu gdzie piłka opuściła pole gry. W/w wznowienie jest rzutem pośrednim, rzuty z rogu według przepisów PZPN.W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną. Czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki.  Piłka wznawiana z autu ma mieć styczność z linią lub ma być wznowiona zza linii.
 9. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych i rożnych wynosi 5m od piłki.
 10. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 m.
 11. Piłka nie jest w grze jeżeli wyjdzie poza linię bramkową lub poza linie boczne.
 12. Kary indywidualne - stosuje się kary wychowawcze czasowe.

a) żółta kartka - 1 minuta

b) czerwona kartka - zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12„Przepisów gry w piłkę nożną" PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika zawodnik zostaje ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek.

c) zawodnik ukarany drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry (taki zawodnik nie pauzuje w następnym meczu) do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut.

14. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki. W tym przypadku stosuje się następujące zasady:

a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą zawodników zdobędzie bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład

b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu

c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech przeciw 3-em i zespół z większa ilością    zawodników zdobędzie bramkę to zespół  z  3-ką  zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika

d) jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów    

e) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki  

f)  w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu, w wyniku otrzymania bezpośrednio czerwonej kartki zespół nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika

15. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Interpretacja: zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika ( wślizg odbierający ) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.

16. Dotyczy gry z bramkarzem Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z przewinień:

a) po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nieprzekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika,

b) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

c) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonanego przez współpartnera

d) dotyka lub prowadzi piłkę rękami lub nogą, na swojej połowie boiska, dłużej niż 4 sekundy

17. Bramkarz nie może ponownie zagrać piłki nogą lub ręka zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie przekroczy linii środkowej boiska. Naruszenie tego przepisu powoduje przyznanie drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia, a jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Powyższe zachowanie traktowane jest jako niesportowe i karane rzutem wolnym pośrednim.

18. ZATRZYMANIE CZASU NA TABLICY ŚWIETLNEJ ZACHODZI W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

a) gdy piłka wyjdzie poza bandę dzielącą boisko z trybunami,

b) gdy dojdzie do poważnej kontuzji zawodnika na boisku.

c) Gdy sędzia zdecyduję się na pokazanie zawodnikowi żółtej bądź czerwonej kartki. Rzutu karnego

d) Gdy na boisku pojawią się osoby trzecie (Np. kibice, zwierzęta itp.)

O ZATRZYMANIU CZASU DECYDUJE SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW I W POROZUMIENIU Z NIM SĘDZIA STOLIKOWY.

IV. System rozgrywek i zasady wyłonienia mistrza Zagnańskiem Ligi Futsalowej:

 1. Pierwsza liga liczyć będzie 12 drużyn a druga liga do 20 drużyn.
 2. Liga będzie miała jedną rundę. Gra każdy z każdym
 3. Od sezonu 2011/2012 planowane jest utworzenie 3 ligi. W związku z tym zespoły, które uplasują się w obecnym sezonie w 2 lidze na miejscach od 15 i poniżej, rozpoczną przyszły sezon rozgrywek w 3 lidze.
 4. SPADEK I AWANS.

a) z pierwszej ligi bezpośrednio spadają dwie drużyny.

b) z drugiej ligi awans uzyskają  dwie najlepsze drużyny.

5.  Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny:

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 15 minut). Trzykrotne nie stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu opłaty startowej.

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony do rozgrywek Halowej Ligi, nie posiadał dowodu tożsamości podczas sprawdzania lub złamane zostały postanowienia Regulaminu co do zasad uczestnictwa

6. Punktacja w meczach przedstawia się następująco:

a) za zwycięstwo -  3 pkt.

b) za remis  -  1 pkt.

c) za porażkę  -  0 pkt.

7. O kolejności zespołów decyduje:

a) liczba zdobytych punktów

b) przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:

 • liczba zdobytych punktów między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)
 • korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach
 • przy identycznej różnicy - większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

8. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny - dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad:

 • liczba zdobytych punktów między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)
 • korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach
 • przy identycznej różnicy - większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

V.  Nagrody

 1. Zwycięzca 1i 2 ligi: Puchar i sprzęt sportowy
 2. Zespoły, które zajęły w I i II lidze 2,3 miejsce otrzymają Puchary;
 3. Nagrody indywidualne:
 • najlepszy zawodnik I,II, Ligi
 • najlepszy bramkarz  I,II, Ligi
 • najlepszy strzelec  I,II, Ligi

Uwaga dotyczy najlepszego strzelca - przy równej ilości zdobytych bramek przez więcej niż jednego  zawodnika o zdobyciu tytułu króla strzelców decyduje wyższe miejsce drużyny w klasyfikacji końcowej  rozgrywek.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach Zagnańskiej Lidze Futsalu na własną odpowiedzialność (z podpisanym oświadczeniem)
 2. Wszyscy zawodnicy wpisani na listach zgłoszeń są ubezpieczeni
 3. Na każdym meczu obecna jest obsługa medyczna.
 4. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz organizatorom rozgrywek.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie organizator.

 Organizator
GOKSiR Zagnańsk

Najbliższe Wydarzenia
Zobacz wszystkie
Zamknij pasek info24
Info24
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego     |     Starostwo Powiatowe w Kielcach     |     Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach     |     Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego     |     Wrota Świętokrzyskie     |     LGD Dorzecze Bobrzy     |     Związek Powiatów Polskich     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
RIIJST
 
Gazeta Zagnańska
 
Wirtualny spacer SIPWŚ
 
GEO-SYSTEM
 
Audiospacery
 • Stowarzyszenie Razem Dla Wszystkich
 • Zagnańsk biega - AKS
 • Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe
 • Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
 • Stowarzyszenie Braterskie Serca
 • W Krainie Tetrapoda
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie
 • EUROPOMOST
 • Mak+
 • ZIT KOF
 • Zapytaj o Fundusze Europejskie
 • NFOŚiGW
 • WFOŚiGW
 • PGNIG
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Kącik Przedsiębiorcy
Statystyki

Mapa z Współrzędnymi Geograficznymi

50°58'41.0"N

20°39'42.4"E

Kontakt

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

tel.: 41 300 13 22
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

NIP: 959-16-71-296
REGON: 291010866

Kod terytorialny: 2604192


 

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij